Redukcia odpadu kompostovaním, 21. 4. 2013

29.04.2013 22:06

Druhým podujatím Občianskeho združenia „LABUŤ“ bola prednáška Redukcia odpadu kompostovaním, ktorá sa konala 21.4. 2013 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Malom Záluží. Túto prednášku sme sa rozhodli zorganizovať, pretože medzi ciele združenia patria aj aktivity v oblasti životného prostredia, ekologického myslenia a informovanosti. Dnes odpady a neporiadok okolo nás zaplavujú prostredie, napriek tomu, že stále viac sa hovorí o tom ako sa dbá na ochranu životného prostredia. Naším hosťom bol Branislav Moňok s manželkou z občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorý nám priblížil proces kompostovania a ako si správne kompost vytvoriť. Je to spôsob ako znížiť množstvo odpadu, ktoré sa vyhadzuje do kontajnera, ako získať kvalitné hnojivo pre naše záhrady a ako jednoduchým spôsobom pomôcť prírode. Dospeli sme k záveru, že každý z nás má zodpovednosť za životné prostredie a vždy treba začať niečo meniť predovšetkým od seba, a stačí začať aj malými krôčikmi. Počas celej prednášky vládla príjemná a uvoľnená nálada a po nej nasledovala diskusia, kedy účastníci prednášky mohli klásť svoje otázky. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Obecným úradom Malé Zálužie.

—————

Späť