Varenie slivkového lekváru - ako to robili naše babičky, 31.8. 2013

02.09.2013 08:44

 

Dňa 31. 8. 2013 o 15:00 hodine sa konalo druhé kultúrno-spoločenské podujatie občianskeho združenia „LABUŤ“ v kultúrnom dome v Malom Záluží. Keďže jedným z cieľov združenia je zachovávať tradície a kultúru obce pripravili sme podujatie „Varenie slivkového lekváru“ ako to robili naše babičky. Pri organizovaní sme spolupracovali s Jednotou dôchodcov v Malom Záluží pod vedením predsedníčky pani Eleny Líškovej. Bez jej pomoci a pomoci členov tejto organizácie by bola príprava podujatia pre nás mladých zložitejšia. Takto sa spojilo naše nadšenie a záujem s múdrosťou a skúsenosťou starších a spoločne sme urobili všetko preto, aby sa tento deň vydaril a všetci prítomní si od nás odniesli krásne spomienky.

Tento deň sa venoval vareniu slivkového lekváru a aktivitám, ktoré vyplnili čas, kým bol hotový na ochutnávku. Lekvár sa varil v kotli na dvore kultúrneho domu už od ôsmej hodiny ráno tradičným spôsobom ako to robili naši starí rodičia. Voľakedy sa varieval v špeciálnej kisni (alebo v kotli), aj zo sto kíl ovocia. Varieval sa deň aj noc a nepridávali sa doň žiadne prísady. Výsledný lekvár bol veľmi tvrdý, hustý, so stopami šupiek po slivkách. Nedával sa do sklených pohárov, ale do hrncov. Vydržal aj niekoľko rokov a pred použitím sa musel rozvariť s vodou, aby sa mohol použiť či už do buchiet, koláčov, na slíže, alebo len tak rozotrieť na chleba…

Čakanie na ochutnávku lekváru spríjemnil sprievodný program v sále kultúrneho domu. Vystúpil folklórny súbor Zbežanček zo Zbehov pod vedením pani Jankovičovej a súbor Šuriančanka zo Šurianok pod vedením pani Chovancovej.

Opäť sme pripravili tvorivé dielne nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Kto mal záujem, mohol si vymaľovať sklený pohár s motívom slivky. Použili sa techniky maľby na sklo a servítková technika. Tvorivé dielne pripravili a viedli pani Zuzana Kolenčíková a Zuzana Plesníková v rámci akcie obecnej knižnice „Spoznaj tradície a zvyky v obci", ktorú sponzoroval Nitriansky samosprávny kraj.

Použitie sliviek v stravovaní na Slovensku je oveľa širšie ako len varenie lekváru. Pri tejto príležitosti členovia Jednoty dôchodcov Malé Zálužie pripravili ako súčasť dnešného programu ochutnávku rôznych jedál zo sliviek. Okrem nich dobroty pripravovali aj ochotné ženy z našej obce, šikovné gazdinky, ktoré nám s radosťou pomohli. Prítomní mohli ochutnať rôzne slivkové koláče, perky, slivkové gule, šúlance, slíže, lokše….a iné dobroty.

Záver programu tohoto dňa tvorila ochutnávka čerstvo uvareného slivkového lekváru. Bol hustý, mierne kyselkavý a veľmi chutný.

Kto mal zájem mohol si prezrieť aj pamätnú izbu obce Malé Zálužie.

Toto podujatie bolo tiež pripravené v spolupráci s Obecným úradom Malé Zálužie a s OZ Mikroregiónom RADOŠINKA.

Veríme, že všetci, čo sa zúčastnili tejto akcie mali príjemný kultúrny zážitok, dobrú chuť pri ochutnávke jedál a lekváru, tvorivú chvíľku pri maľovaní pohárov a krásne strávené sobotné poobedie.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácií tohto podujatia: Jednote dôchodcov Malé Zálužie, Obecnému úradu Malé Zálužie, OZ Mikroregión Radošinka, Nitrianskému samosprávnemu kraju, šikovným gazdinkám, ktoré pripravili jedlo, tým, ktorí miešali lekvár a ostatným dobrovoľníkom.

Spomenuli nás:

https://www.seniorhelp.sk/content/mladych-s-pamaetnikmi-spojili-slivky

Rádio Regina

 

—————

Späť