Veľkonočné zvyky tradično-netradične, 23.3.2013

29.04.2013 22:04

Dňa 23. marca 2013 sa konalo prvé kultúrno-spoločenské podujatie občianskeho združenia „LABUŤ“, ktoré vzniklo len nedávno, začiatkom tohto roka v Malom Záluží. Prvoradým cieľom a myšlienkou združenia je robiť niečo, čo by prezentovalo našu obec a jej tradície. V tejto súvislosti sme pripravili aj našu prvú akciu, ktorej inšpiráciou bola blížiaca sa Veľká noc a ktorá niesla názov „Veľkonočné zvyky tradično-netradične“.
Na akcii sme sa venovali tradičným aktivitám, ktoré patria k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci. Program bol bohatý. Manželia Elena a Miloš Pavleoví z Nových Sadov všetkým prítomným pripravili ukážku, ako sa pletú korbáče a košíky. Ďalej bola pripravená výstavka ručných prác, ktoré zabezpečila Jednota dôchodcov Malé Zálužie. Išlo o tradičné, ale aj modernejšie výšivky. Návštevníci mohli vidieť rôzne techniky vyšívania.
Nezabudli sme ani na našich najmenších, pre deti boli pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať rôzne techniky zdobenia vajíčok. Tvorivú dielňu viedla pani Zuzana Kolenčíková. Zdobenie vajíčok si vyskúšalo aj mnoho dospelých. Tak isto ste mohli vidieť výstavu kraslíc a ukážku voskovej techniky výzdoby kraslíc, ktorú predviedla slečna Andrea Gregušová z Čakajoviec.
Sprístupnená bola aj pamätná izba obce Malé Zálužie, ktorá je umiestnená na poschodí a pokračovala tu výstava ručných prác.
Pre deti bola pripravená aj súťaž o pekné ceny v troch kategóriách: predškoláci, prvý stupeň základnej školy a druhý stupeň základnej školy. V každej kategórii bol jeden víťaz - ten, čo namaľoval najkrajšie vajíčko.O víťazných vajíčkach rozhodovala trojčlenná porota.
Veľmi radi by sme touto cestou chceli poďakovať tým, ktorí nám pri tom pomohli. Menovite: Nitrianskej komunitnej nadácii, firme Bramac, Mikroregiónu Radošinka, Obecnému úradu Malé Zálužie a Jednote dôchodcov Malé Zálužie a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri inštalácii predmetov v sále.
Bol to príjemný kultúrny zážitok a strávili sme krásne sobotné popoludnie.

—————

Späť