Úvodná stránka

29.04.2013 23:20

Občianske združenie "LABUŤ"

 

S cieľom pomôcť našej obci Malé Zálužie, sme sa rozhodli založiť Občianske združenie „Labuť“ (pre tento názov sme sa rozhodli preto, lebo rybník je neoddeliteľnou súčasťou našej obce už niekoľko desaťročí a práve tam žijú labute. Sú symbolom – lásky, vernosti, čistoty). Združenie vzniká z iniciatívy skupiny občanov z Malého Zálužia. Svoju činnosť plánujeme zamerať nielen na zachovávanie tradícií a duchovného dedičstva obce, ale tiež je naším záujmom podieľať sa na riešení aktuálnych problémov, ktoré trápia malé obce vo všeobecnosti.

OZ "Labuť" sme sa rozhodli založiť z dôvodov:
1. občianske združenie má väčšiu šancu získať finančné prostriedky z grantov, ministerstiev a iných organizácií a pomôcť obci a občanom,
2. treba, aby sa ľudia znova začali stretávať, spoznávať sa navzájom, pracovať v mene spoločného cieľa.

—————