Mierové misie na Balkáne

12.03.2016 14:00

Prvou tohtoročnou aktivitou Občianskeho združenia „LABUŤ“, organizovanou v spolupráci s ZO JD Malé Zálužie, DHS Malé Zálužie a OcÚ Malé Zálužie, bola opäť beseda. 
Ako je už u nás zvykom pri týchto príležitostiach pozývame hostí väčšinou z našej obce alebo z blízkeho okolia. Postupom času si stále viac uvedomujeme, že zaujímavých besedujúcich nemusíme hľadať ďaleko, ale žijú blízko nás. 
Tentokrát, dňa 12. 3. 2016 sme v kultúrnom dome v Malom Záluží privítali pána PhDr. Jozefa Krištofa, starostu obce Veľké Ripňany, s ktorým sme hovorili na trochu netradičnú tému - Mierové misie na Balkáne. Dôvodom prečo sme vybrali práve túto tému bola skutočnosť, že pán Krištof bol v roku 1993 členom prvého slovenského ženijného prápora do mierovej misie OSN UNPROFOR na Balkáne (vo vojne v Juhoslávii). 
Náš hosť nám porozprával nielen o zaujímavostiach zo svojho pôsobenia v mierovej misii, ale predovšetkým pútavo popisoval pomery medzi národmi bývalej Juhoslávie, pričom sme neobišli ani politické témy a témy mocenských záujmov. 
Beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére napriek tomu, že sme sa rozprávali o následkoch balkánskej vojny a o tom, či je vôbec niekedy možné zmierniť pocit nespravodlivosti v srdciach tamojších obyvateľov. 
Súčasťou besedy bola aj malá výstava predmetov, ktoré má pán Krištof vo vlastnej zbierke: oblečenie, fotografie, medaily, vlajky a iné drobné predmety.
Veríme, že všetci účastníci besedy odchádzali spokojní.

Mahuliena Sochorová

 

—————

Späť