Informácie o nás

 

Občianske združenie "LABUŤ" je mimovládne nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré majú vôľu napĺňať ciele tohto druženia.

 

Združenie má záujem:
1. rôznymi formami zbierať, uchovávať, spracovávať a prezentovať históriu obce Malé Zálužie,
2. zaujímať sa osobitosťami vývoja života obce, a hľadať to, čo bolo a je pre ňu jedinečné a výnimočné,
3. vyvíjať činnosti v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mládeže,
4. vyvíjať aktivity v oblasti ekologického myslenia a ochrany životného prostredia,
5. má záujem spolupracovať s ostatnými záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele,
6. podporovať aktivity na rozvoj komunitného a regionálneho rozvoja.

 

Občianske združenie "LABUŤ" ku dňu 13.3. 2014 má 27 členov a 1 čestného člena.

Orgány združenia:
Predsedníctvo má 5 členov:
predsedníčka - Mahuliena Sochorová
podpredsedníčka - Zuzana Plesníková
členovia - Dušan Slížik, Zuzana Zábražná, Zuzana Kolenčíková

Revízna komisia má 3 členov:
Viera Predanocyová, Andrej Žitnay, Michaela Dubská

Účtovníčka: Zuzana Zábražná