Informácie o nás

 

Občianske združenie "LABUŤ" je mimovládne nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré majú vôľu napĺňať ciele tohto druženia.

 

Združenie má záujem:
1. rôznymi formami zbierať, uchovávať, spracovávať a prezentovať históriu obce Malé Zálužie,
2. zaujímať sa osobitosťami vývoja života obce, a hľadať to, čo bolo a je pre ňu jedinečné a výnimočné,
3. vyvíjať činnosti v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mládeže,
4. vyvíjať aktivity v oblasti ekologického myslenia a ochrany životného prostredia,
5. má záujem spolupracovať s ostatnými záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele,
6. podporovať aktivity na rozvoj komunitného a regionálneho rozvoja.

 

Občianske združenie "LABUŤ" ku dňu 13.3. 2014 má 27 členov a 1 čestného člena.

Orgány združenia:
Predsedníctvo má 5 členov:
predsedníčka - Veronika Kubíková
podpredsedníčka - Zuzana Kolenčíková
členovia - Ján Tupý, Marika Chovancová, Zuzana Zábražná, Zuzana Kolenčíková
 

Kontrolór: Ing. Ladislav Fúska
Účtovníčka: Zuzana Zábražná

 

Nájdete nás aj na Facebooku:www.facebook.com/Občianske-združenie-LABUŤ-335509063232850/