Starostlivosť o pomník padlých

04.05.2013 19:57

OZ Labuť sa  chce podľa svojich možností podieľať  na peknom vzhľade našej obce a tiež prispieť  k tomu, aby sa návštevníci a aj samotní občania dobre cítili. Na stretnutí Predsedníctva OZ sme sa preto rozhodli starať sa o pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, ktorý sa nachádza pri autobusovej zastávke, v centre obce, kadiaľ každodenne prechádza množstvo ľudí.

Na začiatok sme vyčistili okolie pomníka a následne sme okolo neho umiestnili  6 kvetináčov, do ktorých sme vysadili muškáty. Ale najskôr sme to prerokovali s pani starostkou, ktorá s naším návrhom súhlasila.

Dlhodobou  starostlivosťou si chceme uctiť občanov našej obce, ktorí položili svoje životy v oboch svetových vojnách.  

—————

Späť